Skipsapoteket

Vi har fått satt sammen et skipsapotek med hjelp av fagfolk. Deres oppgave har vært å ta hensyn til at vi ikke vet destinasjonen for reisen, men at det potensielt kan bli langt avsted. Det faste mannskapet ombord er både mann, kvinne & barn. Vi har alle god allmenn helse. Vi kommer til å ha besøkende mannskap ombord underveis, og disse tar med egne faste medisiner de måtte ha behov for.

Det finnes ikke en fasit for hva en skal ta med. Dette er et forslag basert på tilrådinger innhentet fra flere fagmiljøer.

Vi fikk veiledning og gjennomgang gitt av lege for det enkelte preparat vi har med oss. Vi har dessuten med oss Legemiddelhåndboka, Felleskatalogen og Legevakthåndboka, i tillegg til diverse førstehjelpshåndbøker (se Skipsbiblioteket).

Jon Petter har en forholdsvis grundig førstehjelpsopplæring gjennom sin jobb som skipsfører i Kystverket. Ingrid har vært gjennom grunnleggende førstehjelpsopplæring, blant annet da hun tok Fritidsskippersertifikatet.

I samråd med Medico vil skipsapoteket gi oss en forutsetning for å kunne håndtere det vi anser som mulige (men ikke nødvendigvis sannsynlige) situasjoner som kan oppstå ombord.

Skipsapoteket skal i utgangspunktet ikke brukes til annet enn særskilte tilfeller. Alle reseptbelagte preparater er journalført, og må kvitteres ut med underskrift av Skipper før de kan hentes ut av apoteket.

sort

Ingen treff