Visjon, verdier & formål

Visjon

 • Av sted. Til stede.

Verdier

 • Lyst
 • Til stede
 • Fellesskap
 • Lærende

Formål

 • Kose oss
 • Å være mer til stede
 • Få kvalitetstid og kvantitetstid i lag med venner og familie
 • Å bruke lysten som drivkraft og rasjonale
 • Forlate det vante sporet og åpne opp for nye muligheter, frie tanker, ubrukte egenskaper
 • Seile, seile mer, lære å seile
 • Være i naturen
 • Menneskemøter
 • Komme til steder vi ikke ville funnet ellers
 • Få innsikt i andre miljø, kulturer, steder
 • Utfordre egen sikkerhet om at vi kommer fra verdens fineste og beste sted

 

 • Mål

 • Bli et ”dream team” til havs!
 • Svømme i Atlanterhavet
 • Slå av gps’en i 2 døgn i Atlanterhavet og finne posisjon ved hjelp av astronavigering.
 • Jon Petter-mål: Bli stødig i engelsk.
 • Ingrid-mål: Skrive og publisere noe. Lære seg basic spansk.
 • Karen Marie-mål: Lære seg å svømme. Få båtlivet inn i fundamentet fra barnsben av.
 • Og til slutt – muligens en utopi(?): Finne et sted, bli kjent med mennesker og en fremmed kultur på en øy langt vekke og «bli værende der» en periode.