Praktiske forberedelser

Praktiske forberedelser før langtur

Det er mangt & meget som skal forberedes når en skal på langtur. Ikke bare skal båten være ship shape, men en skal passe på at papirer er i orden, riktige forsikringer, tenke livet offline versus online, etc. Her er noen av de administrative og praktiske forholdene vi har fått på plass før avreise, listet opp i tilfeldig rekkefølge.

Sertifiseringer
Skipsdokumentasjon til innsjekk
Internasjonalt førerkort
Folketrygden
Folkeregisteret
Reiseforsikring
Båtforsikring
Vaksinasjon
Tannlege
Post
Skipsbiblioteket
Visittkort

Sertifiseringer

Jon Petter er skipsfører av yrke, og hadde fra før av kystskippersertifikat (D5). Ingrid tok kveldskurs gjennom Norsk Maritime Kveldsskole og fikk fritidsskippersertifikatet (D5L) i 2016. Sammen tok vi kurs i astronavigasjon gjennom Sea-Sport Yacht AS på Stjørdal våren 2017, og har derfor henholdsvis D5A og D5LA sertifikater.

Kravet om D5LA trer inn når båten er over 15 meter. Vår S/Y Vilja er 14,99 meter lang, så vi kunne egentlig sluppet mye billigere unna det med vanlig båtførerprøve og et internasjonalt båtførerbevis (ICC). Den ene centimeteren unna kravet om D5LA sertifisering føltes imidlertid mer foruroligende enn betryggende, så derfor valgte vi å ”do it the hard way”. Nå gleder vi oss til å slå av gps’en midt ute på Atlanterhavet, ta frem sekstanten og navigere etter sola og stjernene. Håper vi har gode værforhold og roa på oss til å gjøre nettopp det.

Samling av skipsdokumentasjon til innsjekk i havner i utlandet

Vi har samlet i en egen perm følgende:

 • Mannskapsliste med passnummer, samt eventuell visum dersom påkrevd
 • Kopi av Internasjonalt kystskippersertifikat (D5A)/ fritidsskippersertifikat (D5LA). (evt. ICC-sertifikat dersom båten er under 15 meter)
 • Kopi av VHF-sertifikat
 • Kopi av skipsskjøte fra NIS-NOR
 • Forsikringsbevis på engelsk og norsk
 • Fuel-log – som viser mengde og sted for opptanking. Poenget er visstnok å synliggjøre at en ikke har norsk avgiftsfri diesel. Samt loggføring av mengder og forbruk av smøremidler, med tanke på forurensning. (Vi fikk et tips om dette i forkant av avreise av en erfaren seiler. Det vil vise seg underveis om det er påkrevd i praksis.)
 • Kopi av legesjekk (som følge av gyldigheten av D5A/ D5LA-sertifikatet)
 • Vaksinasjonsattest (kreves i enkelte land, spesielt der gulfeber-vaksine er påkrevd)

Internasjonalt førerkort

Kan være kjekt å ha dersom en tenker å ha skikkelige strandhogg med ekspedisjoner på 4 hjul til lands. Utstedes av NAF.

Medlemskap i folketrygden

Vår plan er å seile i opptil ett år. Det er flere gode grunner til det; av de rent praktiske kan nevnes;

 • Jon Petter har 1 års permisjon fra jobben
 • Vi ønsker å beholde medlemskapet i folketrygden. Hvis vi oppholder oss utenfor Norge mer enn 12 måneder – og i mer enn seks måneder i utlandet i to år eller mer – så mister vi medlemskapet. Medlemskapet opphører fra utreisedagen. Det er mulig å tegne privat internasjonal helseforsikring, men det er svært dyrt og på enkelte punkter ikke fullgodt med folketrygden.

Folkeregisteret

Du må melde flytting når du skal oppholde deg i utlandet i minst seks måneder. Skatteetaten avgjør om du skal registreres som utvandret i folkeregisteret. Vi sendte flyttemeldingsskjema i god tid før avreise og la ved et brev som beskrev reiseplanene våre, med forespørsel om å få beholde plassen i folkeregisteret. Folkeregisteret har bekreftet at vi beholder plassen og ikke er registrert som utvandret. Det er viktig blant annet med hensyn til tegning av reiseforsikring, se eget punkt nedenfor.

Forsikringer

Før avreise har vi tegnet følgende forsikringer:

REISEFORSIKRING

Forsikringsselskap: Gouda

 • Helårsforsikring Verden «SUPER» (dekker de første 2 måneder av hver enkeltreise)
 • Reiseforsikring Europa – enkeltreise (3,5 mnd)
 • Reiseforsikring Verden – enkeltreise (4,5 mnd)

Tips:

 • Vi betaler totalt ca. 25 000 kr for reiseforsikring for familien for ett år med reising.
 • Vi skal hjemom Norge rundt juletider, og tegner derfor to enkeltreiseforsikringer. Vi sparer noen tusen på å splitte opp forsikringsperioden på denne måten.
 • Gouda dekker ”alle typer aktiviteter” så lenge du er sertifisert som seg hør og bør for å drive med dem. Det vil si; du trenger ikke å tegne tilleggsforsikring for å kunne dykke, seile, klatre, etc.
 • Flere forsikringsselskap tilbyr kun forsikring til medlemmer av norsk folketygd med fast bostedsadresse i Norge. Vi er registrert uten fast bosted i folkeregisteret, og fikk derfor avslag hos noen selskaper, bl.a. Europeiske. Gouda viste heldigvis en mer pragmatisk tilnærming til dette, hvilket vi syntes var tillitsbyggende. Vår status som uten fast bosted har jo ingen ting å gjøre med vår troverdighet eller evne til å ta vare på oss selv når vi er på reise.
 • Gouda stiller som krav at en har medlemskap i folketrygden når en tegner reiseforsikringen. De tilbyr imidlertid forlengelse av reiseforsikringen selv om en skulle miste medlemskapet underveis. Forsikringen koster da 1,5 ganger ordinær pris, og Gouda fraskriver seg ansvaret for videre behandling etter hjemkomst i det tilfellet at reisen avbrytes og en transporteres hjem. (Vår plan er å returnere innen ett år, så vi regner ikke med å få bruk for dette. Men kanskje kjekt å vite for andre seilere der ute?)
 • Merk for øvrig at Europeiske har uhellsforsikring inkludert i reiseforsikringen. Det ville vært kjekt å ha… (men utilgjengelig for oss, grunnet tidligere nevnte issue rundt bostedsstatus.)

BÅTFORSIKRING

Forsikringsselskap: Pantaenius

Vi forventer å bruke i overkant av 30 000 kr for båtforsikring for ett års reise med følgende reiserute: Norge – UK – Portugal – Gran Canaria – Karibien – østkysten av Nord-Amerika – Grønland – Norge. Forsikringskostnad og egenandel økes i det vi forlater fastlands Portugal med kurs for Madeira, eventuelt Kanariøyene.

Forsikringen omfatter:

 • Kasko (inkl. innbo)
 • Rettshjelpsforsikring
 • Ansvar
 • Ulykkesforsikring

Tips:

 • Kaskoforsikringen dekker i utgangspunktet også tap av personlige effekter om bord på fartøyet ved for eksempel innbrudd, til en verdi opptil 2 % av båtens forsikringssum. Denne kan økes til opptil 10 % av båtens forsikringssum, men må i så fall avtales særskilt.

Vaksinasjon

Vi fikk satt opp en vaksineringsplan hos ”Reisevaksiner Trondheim”, der vi dessuten fikk glimrende oppfølging og råd for hvordan redusere risiko for smitte, m.m. Vi føler oss dermed godt forberedt og gjennomtenkt på det området før vi drar.

Tannlege

Ingrid kjente at turen for alvor var en realitet da hun frivillig trakk en frisk & fin visdomstann hos tannlegen en måneds tid før avreise, ut i fra en ”bedre føre var”-tankegang. De tre andre har forvoldt plage i tur og orden tidligere, så løsningen med å trekke en frisk tann hos tannlegen var i praksis et lett valg å ta framfor tanken på en mulig skjebne ute på Atlanteren der Jon Petter må finne fram verktøyskrinet…

Både Jon Petter og Ingrid har fått med elektronisk versjon av tannhelsepapirer og røntgenbilder. I tilfelle behov for tannpleie der røntgenutstyr og annet ikke er for hånden. Også vesle Karen Marie har vært hos tannlegen som en tjuvstart på det som vanligvis tas i 3-årsalderen, så mor & far har fått en betryggelse for at melketenner er i orden og tannpuss & fluortabletter holder mål.

Post

Husk å finne en løsning som fungerer for leveranse av post. Vi har en postboksadresse, og sørger dessuten for oppbevaring av post slik at familie kan hente den i større porsjoner.

Skipsbiblioteket

Vi har bygd oss et helt lite skipsbibliotek om bord, ettersom vi er forberedt på å ikke å ha nettilgang til enhver tid. Tips om nyttig litteratur fikk vi fra folk i seilermiljøet, samt på andre langturseileres nettsider. Vi har vært så heldig og fått låne mange bøker, samt dessuten blitt VIP-kunder hos nettbokhandlere. Merk: www.bookdepository.com leverer bøker fra utlandet uten ekstra kostnader for frakt(!). Se egen side med oversikt over Skipsbiblioteket vårt.

Visittkort

Vi har hørt rykter fra andre langturseilere om at det er en fordel å få trykket opp visittkort for turen, med kontaktinfo.

Kjekt å ha for å utveksle med folk en møter på veien, så slipper man å knote med håndskrift som kan mistolkes og tall en kanskje ikke engang husker (det 12-sifrede satellitt-telefonnummer for eksempel…). Så dette har vi ordnet. Nå gjenstår det å se om vi får bruk for de 300 kortene vi har trykket opp. ;0)